Skip to content

Project Reference

PROJECT REFERENCE

ผลงานที่ทางบริษัทเราได้ออกแบบ และทำการก่อสร้างทั้งหมด อาทิเช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน

Sukhumvit-68
Resident

SBAC
สะพานใหม่

บ้านบางปู

บ้านคุณ หมอ

บ้านท่านรอง ผอ

บ้านคุณ พิมพ์ใจ

บ้านคุณ นุ้ย & ปอนด์

บ้านคุณบอย บางปู

บ้านคุณ โสภณ รามคำแหง 11

บ้าน ดร. ประสาน ประวัติรุ่งเรือง

บ้านคุณ มนตรี

โครงการคอนโดมิเนียม
หนึ่งคอนโดมิเนียม 15 ชั้น

อาคารสำนักงานใหญ่
บริษัท ซัมมิท อินดัสเทค จำกัด

โครงการบ้านจัดสรร
หมู่บ้าน คอร์ทยาด วิลล่า

โครงการบ้านจัดสรร
หมู่บ้าน กฤษดานคร

โครงการบ้านจัดสรร
หมู่บ้าน รอยัลฮิลหัวหิน

โครงการที่พักอาศัย
One Sweet Hotel 8 ชั้น

โครงการที่พักอาศัย
Viranda Apartment

อาคารสำนักงาน + โรงงานบริษัท
NGM Industrial

Single House

Sri Thanaperfect Ltd.

The Attitude Wine Bistro

VAC

Honda Big wing Rama3

Euro Standard Aluminium for Windows & Doors