Skip to content

GIESSE

ทางบริษัทได้นำเข้าอุปกรณ์จากบริษัท GIESSE GSG
INTERNATIONAL S.P.A.

เหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้ ระบบ Euro Profile ประตู-หน้าต่าง Wintech

 • อลูมิเนียม 2 ชั้น หนา 1.5 – 2.5 มม. สามารถทำบานกระจกได้ใหญ่และสูงเกิน 3 เมตร เมตร
 • ป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภายในบ้าน Water tightness  600 PA
 • ตลับลูกล้อ สามารถรับนำ้หนักได้ บานหละ 180 KG ต่อตลับลูกล้อ
 • ลดเสียงรบกวนจากภายนอก Noise insulation 40 dB
 • ต้านทานแรงลมที่ระดับ 80 กิโลเมตรต่อตารางเมตร Wind loading resistance 2,500 PA
 • ป้องกันฝุ่น และการรั่วไหลของอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศ
 • เข้ามุมของ เฟรมและบานด้วย ตัวล็อคมุม 45 องศา ( Italy license )
 • ใช้อุปกรณ์ Fitting คุณภาพสูง กระจกและอลูมิเนียมได้การรับรองมาตราฐาน มอก

เหตุผลว่าทำไมถึงต้องใช้ ระบบ Euro Profile ประตู-หน้าต่าง Wintech

 • อลูมิเนียม 2 ชั้น หนา 1.5 – 2.5 มม. สามารถทำบานกระจกได้ใหญ่และสูงเกิน 3 เมตร เมตร

 • ป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภายในบ้าน Water tightness  600 PA

 • ตลับลูกล้อ สามารถรับนำ้หนักได้ บานหละ 180 KG ต่อตลับลูกล้อ

 • ลดเสียงรบกวนจากภายนอก Noise insulation 40 dB

 • ต้านทานแรงลมที่ระดับ 80 กิโลเมตรต่อตารางเมตร Wind loading resistance 2,500 PA

 • ป้องกันฝุ่น และการรั่วไหลของอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศ
 • เข้ามุมของ เฟรมและบานด้วย ตัวล็อคมุม 45 องศา ( Italy license )
 • ใช้อุปกรณ์ Fitting คุณภาพสูง กระจกและอลูมิเนียมได้การรับรองมาตราฐาน มอก
 • บริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
 • รับประกัน อุปกรณ์ หลังจากการติดตั้งใช้งาน 1 ปี รับประกันเส้นสีอลูมิเนียม 10 ปี