Skip to content

Energy GLASS

กระจกประหยัดพลังงาน
( Energy Glass )

กระจกกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยการนำเอาสารเคลือบโลหะ โดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบ เพื่อให้ผิวกระจกมีค่าการคายรังสีที่ต่ำมาก เรียกว่า ( Emissivity )

กระจกที่เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะ ( Hard coat Energy Glass ) จะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางที่แทบจะมองไม่เห็น ซึ่งฟิล์มนี้จะสะท้อนเฉพาะความร้อนให้ออกไปด้านนอกเท่านั้น แต่แสงสามารถผ่านได้ จึงทำให้กระจกชนิดนี้สามารถช่วยลดความร้อน

ลดการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิห้องแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม

การเปรียบเทียบการกรองรังสีความร้อนระหว่างกระจกธรรมดากับกระจก Low-E

>  VLT – Visible Light ค่าความสว่าง

 >  UVR – UV resistant ค่ากันแสง

UV IRR – Infrared Resistant

ค่ากันแสงอินฟาเหรด
จะเห็นได้ว่ากระจก Energy Glass จะให้ความ สว่างที่ลดลงจากกระจกปรกติ ประมาณ 15 % แต่สามารถกรองรังสีความร้อนทั้ง
IR 82% และ UV 61% ได้มากกว่ากระจก ปรกติได้หลายเท่าตัว จากผลทดสอบกระจก Energy Glass

กระจกกันความร้อนประสิทธิภาพสูง แสงสามารถผ่านได้ จึงทำให้กระจกชนิดนี้สามารถช่วยลดความร้อน

ลดการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิห้องแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม

สามารถกันความร้อนได้ประมาณ   4 องศา Celcius”

กระจกประหยัดพลังงาน Energy Glass
กระจกธรรมดา

Energy Glass (Hard coat)

ตัวกระจก Energy Glass  (Hard coat) จะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ให้แสงผ่าน แต่ลดรังสีความร้อน ~ 70% ไม่ให้คลื่นความร้อนเข้าในตัวอาคาร จะช่วยให้ห้องเย็นเร็วขึ้น และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ จะทำงานน้อยลง

Feature, Benefits

  • สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก ก่อให้เกิดอุณหภูมิสบายแก่ผู้อยู่อาศัย
  • ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ก่อให้เกิดบรรยากาศเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย
  • การป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอก จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ Air Conditioner และช่วยประหยัดค่าไฟ
  • ลดการเกิดฝ้าหรือหยดน้ำ แม้ว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกแตกต่างกันมาก

Applications

  • ใช้กับ บ้าน อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ ทั่วไปที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน ด้านเสียงและ อุณหภูมิ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สนามบิน สำนักงาน
  • ใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและพลังงาน
  • ใช้ในสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการตัดเสียงรบกวนจากภายนอกและภายใน