ทางบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจก
กระจกสำหรับอาคาร และกระจกแปรรูปทุกชนิด 
กระจก Temper Laminated Insulated
อลูมิเนียมเส้น กาวและอุปกรณ์สำหรับงานกระจก


บริษัท เค พี เอช กระจก และ อลูมิเนียม จำกัด
151 ซอยเรวดี 9 - 11 
ถนน ติวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ 
นนทบุรี 11000

02-951-4141 
083-978-0888

Line:  
 
E-Mail : info@KPH.co.th


Contact_Us_02-951-4141.htmlContact_Us_02-951-4141.htmlContact_Us_02-951-4141.htmlContact_Us_02-951-4141.htmlmailto:info@KPH.co.thshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
ชนิดของกระจก

 กระจกโฟลตใส
 กระจกโฟลตสีตัดแสง
 กระจกนิรภัยเท็มเปอร์
 กระจกนิรภัยลามิเนต
 กระจก Energy Glass 
 กระจกวันเวย์ (One Way)
 กระจกลวดลาย
 กระจกฉนวน Insulated 
 กระจกสะท้อนแสง Glass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlGlass.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3shapeimage_4_link_4shapeimage_4_link_5shapeimage_4_link_6shapeimage_4_link_7shapeimage_4_link_8shapeimage_4_link_9shapeimage_4_link_10
กระจกที่มีสถาพการแผ่รังสีความร้อนตำ่ ( Low-E Glass )

  กระจก Low-E กันความร้อนประสิทธิภาพสูง ผลิตโดยการนำเอาสารเคลือบโลหะโดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบ เพื่อให้ผิวกระจกมีค่าการคายรังสีที่ต่ำมาก 


  กระจกที่เคลือบด้วยออกไซด์ของโลหะ ( Hard coat Low - E ) จะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางที่แทบจะมองไม่เห็น ซึ่งฟิล์มนี้จะสะท้อนเฉพาะความร้อนให้ออกไปด้านนอกเท่านั้น แต่แสงสามารถผ่านได้ จึงทำให้กระจกชนิดนี้สามารถช่วยลดความร้อนลดการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิห้องแต่ให้แสงสว่างเท่าเดิม

   กระจกที่ช่วยให้อุณหภูมิห้องเย็นเร็วขึ้น โดยการกรองรังสีความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
http://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Low-E_Glass.html

TIS Standard มาตราฐานที่ได้รับ


2544 (2001) สินค้ากระจกโฟลตสีตัดแสงผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1344-2541                            2548 (2005) สินค้ากระจกนิรภัยเทมเปอร์ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 965-2537                         2548 (2005) ผ่านการทดสอบมาตรฐาน BS606 : 1981 (British Standard) และ ANSI Z971-1994
2552 (2009) กระจกนิรภัยลามิเนตของบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1222-2539                2558 (2015) สินค้ากระจกเงาผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1732-2541                                        2554 (2011) ระบบอลูมิเนียมผ่านมาตราฐาน UNI EN 12211:2001 ในการทดสอบแรงลม Resistant to wind load    2554 (2011) ระบบอลูมิเนียมผ่านมาตราฐาน UNI EN 1026:2001   ในการทดสอบแรงดันนำ้ Water Tightness    2554 (2011) ระบบอลูมิเนียมผ่านมาตราฐาน UNI EN 1027:2001   ในการทดสอบแรงดันอากาศ Air Permeability

Security Mesh http://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Bi_-_Folding.html
Shower Temper Glasshttp://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Bi_-_Folding.html
  Awning Systemhttp://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Bi_-_Folding.html
   Bi - Foldinghttp://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Bi_-_Folding.html

Glass Decorate Furniture

    Sliding Door

   Sliding Foldinghttp://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Bi_-_Folding.html

      Curtain Wall


Reasons why Wintech Euro Profile System is better than other


 1. 1.Aluminium have 2 layers and thickness start from 1.5 - 2.5 mm,

    The aluminium profile can support the height of glass panels higher than 3 meters.

 1. 2.Waterproofing Water tightness 600 PA

 2. 3.The Roller Cartridge can hold a weight of 180 KG per Sash.

 3. 4.Noise insulation reduce 40 dB from the outside

 4. 5.Wind resistance of 80 km/m,  Wind loading resistance 2,500 PA

 5. 6.Prevent dust and air leak from air conditioner. By using the brush pile seal

 6. 7.Connect the corners of the frame with a 45 degree angle lock (Italy license)

 7. 8.Use high quality of raw material (mirrors and aluminium).

 8. 9.After-sales service provided to ensure quality of the product .

Moreover our company have experienced over 20 years in Window & door industry.

 1. 10. Warranty of the product after installation, 10 year warranty on aluminium color line

     PDF Download !!
Wintech Digital Brochure http://www.wintechthailand.com/wintech_Glass_Aluminium_Euro_profile/Brochure.html

  "Window Wintech aluminum window standard Italy"

        

        Wintech is a factory specializing in aluminium window & door production. Aluminium Euro Profile system for condominiums

apartment, office buildings and residence.


      The company has imported aluminum system from Italy.

Window & doors experimented and certified from Italy. Glass and Aluminum Euro profile from Wintech has passed the TIS certification.


     The thickness of aluminum from 1.5 to 2.8 MM. Therefore, Wintech aluminum system supports the height of the glass doors from  2.4 to 3.5 meters. In addition, the aluminium system can support glass weight up to 180 KG per sash. The weight is more than ordinary aluminum wheels and aluminum canals. The aluminium profile support double glass to fit in the frame (Laminate, Temper, Insulate) thickness up to 14 - 30 MM.